Weet wat je eet

Ons Vlees

Het rundvlees komt van de natuurrassen Limousine en Blonde d’Aquitaine met het 2 Sterren Beter leven keurmerk van de Dierenbescherming. Wij behoorden tot de eerste 3 bedrijven die het keurmerk wisten te behalen in Nederland en hebben het al 10 jaar.
Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. Om het keurmerk te behalen doorloop je als bedrijf een stevig traject. Hiervoor is bijvoorbeeld overgestapt naar de natuurrassen Limousine en Blonde d’Aquitaine.

Onder het Beter Leven keurmerk worden alleen rassen geaccepteerd waarvan vrijwel alle kalfjes op een natuurlijke manier geboren kunnen worden en daarbij zelden hulp nodig hebben. 

Door de kringloop van mest naar voer en van voer naar vlees gesloten te houden, is besmetting van buitenaf gering. Daardoor is de ziektedruk laag en het gebruik van medicijnen gering, vrij van antibiotica.