Natuur & Landbouw

Een waardevol en authentiek streekproduct door de kringloop, natuurinclusieve bedrijfsvoering van de akkerbouw. Het voer voor het vleesvee komt rondom de boerderij vandaan.

  • De ouderwetse werkwijze heeft het enorme voordeel dat de grond voldoet aan alle circulaire waarde. De biodiversiteit, het bodemleven zijn rijkelijk voorzien. In 2010 is er land aangekocht aansluitend bij grond rondom het huis. De afstanden zijn dus klein en de uitstoot voor het vervoer minimaal.
  • Potstalmest komt aantoonbaar ten goede aan biodiversiteit van o.a. weidevogels en bodemleven. Vast potstal mest (ruige mest) wordt uitgereden op het land.
  • De slootkanten worden niet gemaaid. Alleen in de herfst worden ze gemaaikorft.
  • Het bewust telen van de gewassen als luzerne en rode en witte klaver dragen bij aan stikstofomzetting. En dienen ter vervangen van soja voor de dieren omdat het een eiwitrijk gewas is, een eiwitvervanger – krachtvoervervanger. Dit ook uit het oogpunt van circulaire landbouw. Het komend jaar wil we dit een groter aandachtsgebied maken.
  • Het plaatsen van hopplanten i.s.m. een plaatselijk bier het Woerkumer. Historisch gezien waren er in Altena veel hopplanten voor het brouwen van bier en had Woudrichem als enige recht om bier te verkopen. Uit het oogpunt van toerisme willen wij een hophof maken langs een fietsroute zodat een stukje historie weer zichtbaar wordt.

Compliment van de natuur!

De bruine kiekendief als broedvogel op het land. De voedselpiramide helemaal in orde met deze laatste consument in de voedselketen. Ondertussen zijn de twee kuikens uitgevlogen. We wilden zulk pril geluk niet verstoren dus even in de wacht voor social media. 
Op 18 juli 2020 heeft Boer Kolff voor het eerste een kuiken gefotografeerd. Eind juli 2020 zijn de vogels geringd, mooi moment om even mee te kieken.

Kiekendief